Historia Orkiestry Miechowice
Tradycja górnicza na Śląsku, pomimo przemian zachodzących w przemyśle węglowym, jest ciągle bardzo silna. W Bytomiu ostoją tej tradycji jest Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta “Miechowice”. Historia orkiestry zaczyna się przed rokiem 1920, kiedy to przy kościele Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach istniała grupa instrumentalistów, stanowiących późniejszy człon orkiestry. Orkiestrę założył górnik kopalni Franciszek Gyla w 1920 roku i jednocześnie został jej pierwszym kapelmistrzem. Istnienie orkiestry wiąże się ściśle z kopalnią “Miechowice” oraz górniczymi i muzycznymi tradycjami regionu. W momencie powstania orkiestra liczyła 20 osób grających na własnych instrumentach, próby odbywały się w mieszkaniu kapelmistrza. Orkiestra grała głównie na górniczych i kościelnych świętach, pogrzebach, a także zagrała podczas Plebiscytu w 1921 roku. Jako ciekawostkę stanowiącą o sile tradycji należy dodać, że najmłodszym członkiem orkiestry był wówczas piętnastoletni Augustyn Słodczyk – górnik kopalni i ojciec obecnego kapelmistrza Józefa Słodczyka; drugim młodym muzykiem był Jerzy Bednarek – Miechowiczanin. Podczas wojny, pomimo braku kapelmistrza, orkiestra nadal funkcjonowała, a próby odbywały się w cechowni kopalni. Po wojnie próby odbywały się w Domy Kultury “Filar” KWK “Miechowice”, a orkiestra koncertowała głównie na świętach państwowych i górniczych.

Historia Miechowic
Miechowice powstały na prastarym szlaku wędrówek ludów. Niezbyt urodzajna ziemia na tych terenach kryła w sobie jednak bogactwo, były to kruszce srebra i ołowiu. Zadecydowały one w głównej mierze o powstaniu Miechowic. W starych kronikach znajdują się zapiski, że już w średniowieczu Miechowice były górniczą osadą. Powstanie Miechowic potwierdzają także stare miejscowe legendy, które podają, że założenie osady dokonane zostało przez przełożonego zakonu miechowitów Wincentego z Chorzowa, przy współudziale dominikanina Jacka herbu Odrowąż, późniejszego św. Jacka. Druga legenda podaje jako założyciela magnata polskiego Tadeusza Zborowskiego i ta cieszy się największą popularnością. Echem tej legendy jest herb Miechowic przedstawiający na tle gwieździstego nieba legendarną podróż Tadeusza Zborowskiego, której opis podaje ksiądz Norbert Bonczyk w swym poemacie pt. “Stary kościół miechowicki”. Pierwsza historyczna wzmianka o Miechowicach pochodzi z roku 1336. W latach 1936-1945 Miechowice nazywały się Mechtal. W roku 1951 włączono Miechowice do Bytomia, jako dzielnicę miasta.

Rozkwit orkiestry
Rozkwit orkiestry nastąpił na początku lat osiemdziesiątych. W tym czasie orkiestra koncertowała już poza granicami kraju m.in. w byłym NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech, kilkakrotnie w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Spośród wielu nagród i osiągnięć orkiestry należy wymienić zdobyte medale: w 1987 roku na Światowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Hamar w Norwegii był to Złoty Medal w konkurencji muzycznej oraz Brązowy Medal w konkurencji marszowej. Miechowiccy muzycy koncertowali czterokrotnie dla papieża Jana Pawła II w Watykanie. Po raz pierwszy orkiestra odwiedziła papieża w 1989 roku – zagrała Mu wtedy marsza polskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie. Obecnie orkiestra również koncertuje za granicą. Tradycją stały się wyjazdy co dwa lata na Święto Folkloru w Karlsruhe oraz do Recklinghausen – miasta partnerskiego Bytomia. Trzeba także wspomnieć o pozostających w naszej pamięci zmarłych muzykach. W ciągu 85 lat odeszło od nas na zawsze 56 muzyków. Zmarłym muzykom możemy ofiarować modlitwę, wspomnienia i kwiaty. Ze względu na to, że groby zmarłych muzyków są rozsiane po całej Europie, orkiestra czci pamięć zmarłych złożeniem wieńca pod krzyżem przy kościele Świętego Krzyża w Miechowicach.

Nowa era w życiu orkiestry
W 1995 roku orkiestra przekształciła się w Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta “Miechowice”. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został inżynier KWK “Miechowice” Czesław Wagner. Od 1996 roku Prezesem jest Przewodniczący NSZZ “Solidarność” KWK “Bobrek-Miechowice” Marek Klementowski. Obecny prezes już przed założeniem Stowarzyszenia w różny sposób pomagał miechowickiej orkiestrze i dzięki Jego uporowi oraz zaangażowaniu członków orkiestry wyremontowano budynek po dawnej stołówce, który w roku 2003 stał się własnością Stowarzyszenia. Tam orkiestra ma swoją siedzibę, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, sala prób oraz “Izba Pamiątek”, gdzie gromadzone są zdobyte przez muzyków liczne nagrody. Tam też przechowywane jest 9 tomów kronik, w których zapisywane są ważne wydarzenia z życia orkiestry. Jesteśmy dumni, iż jako jedna z niewielu orkiestr posiadamy własną siedzibę tętniącą życiem. W styczniu 2001 roku do Stowarzyszenia dołączyli muzycy orkiestry KWK “Bobrek” zasilając naszą orkiestrę, która w tej chwili liczy 65 członków, w tym 13 kobiet.
Muzycy z Bobrka bardzo szybko zaaklimatyzowali się u nas i do tej pory stanowimy jedną, wielką rodzinę, cieszącą się wspólnie z każdego sukcesu orkiestry. To jednak był dopiero początek dynamicznego rozwoju naszej Orkiestry. Z początkiem marca 2007 roku grono członków Naszego Stowarzyszenia powiększyło się po raz kolejny. Tym razem dołączyli do nas muzycy Orkiestry Dętej KWK ‘Centrum’. Dzięki temu, Nasza Orkiestra liczy sobie aktualnie już aż 103 muzyków, w tym imponująca liczbę aż 23 kobiet. Wraz z przyłączeniem do naszego grona orkiestr KWK “Bobrek” i KWK “Centrum” wspólnie stanowimy jedyną górniczą orkiestrę w mieście Bytom! W związku z tym faktem, na wniosek Zarządu, nasze stowarzyszenie zmieniło nazwę na Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta “Bytom”. Ciekawostką jest także to, że w orkiestrze grało i w dalszym ciągu gra aż kilkanaście muzykujących rodzin, począwszy od dziadka, skończywszy na wnuku. Z upływem lat z powodu wieku, choroby czy śmierci zostało tylko 11 muzykujących rodzin. Budujący jest fakt, że do orkiestry ciągle zgłaszają się młodzi ludzie, pragnący podtrzymywać śląskie tradycje. Dzięki połączeniu doświadczenia z młodością i tradycją jesteśmy pewni, że orkiestra jeszcze przez długie lata będzie wnosiła wiele radości w nasze codzienne życie.