Józef Słodczyk jest wychowankiem wybitnych profesorów, takich jak Józef Świder, Adam Markiewicz, Napoleon Siess. Pierwszym sprawdzianem jego umiejętności było objęcie funkcji zastępcy kapelmistrza w orkiestrze przy kopalni Rokitnica, następnie założenie świetlicowej orkiestry oraz chóru w Wieszowej – jego rodzinnej miejscowości.

Obejmując stanowisko kapelmistrza miechowickiej orkiestry nie mógł przypuszczać, że z tą właśnie orkiestrą zdobędzie największe laury, przeżyje radosne i wzniosłe momenty.

Jest człowiekiem utalentowanym muzycznie i organizacyjnie, posiadającym duży autorytet, wysoką kulturę i wielką skromność. Józef Słodczyk założył kronikę orkiestry, w której zapisywane są wszystkie ważne chwile z życia członków orkiestry oraz zapiski i fotografie z koncertów i podróży zespołu. 9 tomów znajduje się w Izbie Pamiątek orkiestry, którą także założył kapelmistrz.

Od pierwszych dni swej działalności organizuje koncerty muzyki sakralnej, koncerty kolęd, koncerty dla dzieci specjalnej troski i ludzi samotnych, przebywających w domach opieki i ośrodkach PCK.

Prócz dyrygowania skomponował utwór M-K, który został wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr (PZCHiO), zaś w konkursie z okazji 450-lecia Tarnowskich Gór zdobył II miejsce za pieśń o tym mieście.

Za swoje zaangażowanie w amatorski ruch muzyczny został odznaczony:

– Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Sztandarem Pracy II Klasy
– Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury
– Srebrną i zlotą Odznaką Zasłużonego dla województwa katowickiego
– Odznaką Zasłużonego Wychowawcy Młodzieży,

– Odznaką Zasłużonego dla KWK „Pstrowski” i „MIechowice” przez Polski Związek Chórów i Orkiestr

– Odznaką Złotą, Złotą z Laurem i Złotą z Wieńcem Laurowym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
– Odznaką dla Zasłużonego Działacza NSZZ „Solidarność” KWK „Bobrek-Miechowice”

– z okazji 95-lecia PZCHiO Złotą Odznaką województwa śląskiego oraz otrzymał tytuł Honorowego Kapelmistrza Oddziału Śląskiego PZCHiO
– otrzymał medal Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury MUZA 2008
– Złotą Odznaką z Brylantem przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
– Odznaką ‚Zasłużony dla Kultury Polskiej’ nadaną przez ministra kultury
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
– wpisem do encyklopedii osobistości „WHO is WHO” jako człowiek zasłużony dla kultury